Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Ik ga staan voor mijn talent

Voor deelnemers met een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt.

Het programma is er op gericht om oude patronen te doorbreken, toekomstgericht te denken en bewust te leven in het nu. Het programma leidt er toe dat deelnemers meer regie nemen in het proces dat voor hen ligt, in de zoektocht naar duurzaam werk. Bij ‘werk’ wordt in deze context betaald en onbetaald werk bedoeld. Het programma vindt plaats in circa 12 weken en omvat zowel training in Droom van Zwolle als praktijkwerk op een locatie buiten Droom van Zwolle.

Deelnemers ontdekken waar ze van nature goed in zijn, wat hun waarden, drijfveren en kwaliteiten zijn. Ze kunnen zich na afloop met behulp van het “Droom van Zwolle paspoort” – presenteren vanuit talent en hebben een concreet actieplan geformuleerd op basis waarvan stappen ondernomen worden op weg naar duurzaam werk. De verandering van iedere individuele deelnemer is duurzaam en vindt van binnenuit plaats. Iedere deelnemer heeft een buddy, die met hem/haar meereist gedurende het programma.

De procesbegeleiders komen uit het warme netwerk van Droom van Zwolle.
De buddy’s zijn professionals werkzaam bij Droom van Zwolle. Zij hebben een zeer uiteenlopende expertise waardoor er op diverse terreinen veel kennis en ervaring in huis is, en contacten gelegd kunnen worden met een grote diversiteit aan mensen en organisaties uit de regio.

Gestart voorjaar 2014