• We doen het samen

    Wij delen in groeien en ontwikkelen.

Stichting Droom van Zwolle heeft ten doel om actief bij te dragen aan een meer betrokken en duurzame samenleving. De stichting richt zich daarbij vooral op mensen die minder makkelijk toegang hebben tot programma’s voor persoonlijke groei en ontwikkeling

Stichting Droom van Zwolle organiseert of faciliteert activiteiten die gericht zijn op bewustwording en op persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen in de Zwolse samenleving. Met onze activiteiten willen wij mensen in onze omgeving inspireren en motiveren om vanuit hun talent te leven en te werken. Daarmee helpen we het potentieel van individuen ontvouwen en bevorderen we participatie. Typerend voor onze werkwijze hierin is de insteek van ‘binnen naar buiten’, waarbij het talent van ieder individu het vertrekpunt én de richtinggever is.

Professionals uit bedrijfsleven, lokale overheden en zelfstandigen kunnen vanuit de bijzondere locatie ‘Droom van Zwolle’ aan Koestraat 35 samen werken, elkaar ontmoeten, met elkaar groeien en ontwikkelen. Hier ontstaan als vanzelf inspiratie, echte verbindingen, nieuwe initiatieven en mooie ideeën.
Deze professionals delen ons gedachtegoed en zijn een bron van input voor de stichting; ze zijn betrokken en toegewijd om ook een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving.